Vannføring ved Stegemoen

Vannføring i Kvina ved vannføringsmålet på Stegemoen.  Sira-Kvina kraftselskap ønsker med denne figuren å vise målt vannføring på digitalt vannmerke i timeintervaller til enhver tid siste to uker.

I henhold til gjeldende manøvreringsreglement for regulering av Sira-Kvina-vassdragene, punkt 26, skal det holdes en fastsatt minstevannføring ved Stegemoen vannmerke i Kvina.

  • 1. mai - 30. september: Minstevannsføring skal være over 3.7 m3/sek
  • 1. oktober - 30. april: Minstevannsføring skal være over1.3 m3/sek


NB: Dataene som er grunnlaget for vannføringskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.