Varsel om tapping fra dam Kilen fra torsdag 28.09.2017

Grunnet melding om store nedbørsmengder de kommende dagene, vil vi iverksette tapping fra dam Kilen fra torsdag kveld (28.09.2017).

Dette vil medføre betydelig økning i vannføringen i Sira-vassdraget på strekningen dam Kilen til dam Handeland. Tiltaket iverksettes for å redusere sannsynligheten for en større flom på et senere tidspunkt.