Istykkelse pr. magasin (oppdatert 21.04.2017)

Spesifikk isdata pr. magasin i vårt reguleringsområde.

Det vises også til vårt iskart. Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (tlf. 38 37 82 26/mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (tlf. 38 37 82 40/mob. 97 08 28 72)

På grunn av varierende vannstand definerer Sira-Kvina Gravatn som svært usikkert/ikke farbart.

NB! Istykkelsen i tabellen nedenfor gjelder IKKE for de områdene som er merket "Fare for usikker is" på våre iskart. 
Løyper og sperringer er nå tatt inn. Kraftselskaper vil fraråde alle å krysse våre reguleringsmagasiner.

Magasin/Magasindel  

 Høyde

Dato

Kommentar

Svartevatn  

 900 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Ånestøl/Kilen  

 660 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Vatnedal  

 660 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Deg  

 660 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Valevatn   

 660 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Gravatn  

 660 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Hunnevatn/Tverråtjønn  

 650 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Tjørhomvatn  

 500 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Ousdalsvatn  

 500 m

21.04.2017 Ikke farbar is.
Ertsvatn 600 m 21.04.2017

Ikke farbar is.

Nera Førevatn  

 520 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Roskreppfjorden  

 930 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Øyarvatn  

 840 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Ånghellervatn  

 770 m

21.04.2017 Ikke farbar is.

Kvifjorden  

 715 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Nesjen 715 m 21.04.2017

Ikke farbar is.

Kvivatn  

 715 m

21.04.2017

Ikke farbar is.

Homstølvatn  

 500 m

21.04.2017

Ikke farbar is.