Tjørhomvatn

Magasinopplysninger:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 497,6 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 492,0 moh

Ved dam Handeland: Ved maksimal flom skal HRV ikke overstiges.
Tjørhomvatn: Ved maksimal flom skal vannstanden ikke stige høyere enn tilsvarende naturlig flomstigning uten regulering.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:

  • Tjørhomvatn: 495,0 moh
  • Handelandsvatn: 492,0 moh

 

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=500,427 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=497,60 moh

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.