Svartevatn

Magasinopplysninger:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 899,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 780,0 moh

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:

  • Svartevann: 780,0 moh
  • Svåhellervann: 790,0 moh
  • Lonevann: 824,0 moh
  • Store Aurevann: 830,0 moh
  • Lille Aurevann: 835,0 moh
  • Hyttevann: 864,0 moh
  • Såtjønn: 872,0 moh
  • Ytre Storevann: 891,0 moh

 

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=904,407 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=899,00 moh

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.