Ousdalsvatn

Magasinopplysninger:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 497,6 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 482,0 moh

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 0,5 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:

  • Myrstøltjønn: 494,0 moh
  • Ousdalsvatnet: 482,0 moh

 

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=499,996 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=500,00 moh

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.