Onghellarvatn

Magasinopplysninger:

Høyeste vannstand: 772,0 moh
Høyden topp overløpsterskel er lik høyeste vannstand.
Laveste vannstand: 770,0 moh
Høyden på utløpsterskel er lik laveste vannstand.

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.