Nesjen-Kvifjorden

Magasinopplysninger:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 715,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 677,0 moh

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:

  • Kvivatn: 705,0 moh
  • Kvifjorden: 692,5 moh
  • Badstogfloni: 692,0 moh
  • Nesjene: 677,0 moh

 

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=716,986 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=715,00 moh

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.