Kilen-Valevatn-Gravann

Magasinopplysninger:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 660,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 625,0 moh

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i Kilen-Valevatn-Gravatn magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:

  • Ånestølhølen 650,0 moh
  • Svartevatn 646,0 moh
  • Flåthølen 636,0 moh
  • Dam Kilen 628,0 moh
  • Dam Deg 580,0 moh
  • Valevatn 625,0 moh
  • Gravatn 625,0 moh

 

Markering av kontrollbolter, se kartskisse.

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.