Hunnevann-Tverråtjønn

Magasinopplysninger:

 

Hunnevatn

  • Høyeste vannstand: 651,00 moh. Høyden på topp overløpskrone er lik høyeste vannstand.
  • Laveste vannstand: 649,70 moh. Høyden på topp inntaksterskel er lik laveste vannstand.

 

Tverråtjønn

  • Høyeste vannstand: 653,20 moh. Høyden på topp overløpskrone er lik høyeste vannstand.
  • Laveste vannstand: 652,20 moh. Høyden på topp inntaksterskel er lik laveste vannstand.

 

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i Hunnevatn og Tverråtjønn stige ca. 1,0 m over høyeste vannstand.

NB! Markeringen for usikker is gjelder for et normalår. Ved sterk nedtapping av magasinet kan området for usikker is omfatte hele magasinet.