Generell info

Isforholdene på våre reguleringsmagasiner

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Gravann-Valevann, Kvifjorden og Kvivann må bare krysses der det er merkede løyper. 

 

Det vises også til vårt iskart. Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (tlf. 38 37 82 26 mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (tlf. 38 37 82 40 mob. 97 08 28 72)

 

Magasin/Magasindel  

 Høyde

Komentar

Svartevann  

 900m

Magasinet er svært stort og dypt. Isen legger seg derfor sent og ujevnt.

Valevann/Gravann
magasinet  

 660m

Magasinet er langstrakt med varierende isforhold.

Ånestøl/Kilen  

 660m

Stor vanngjennomstrømning, ikke farbar is.

Vatnedal  

 660m

Stor vanngjennomstrømning, varierende isforhold, ikke farbart.

Deg  

 660m

Ved Deg er magasinet dypt. Isen  legger seg senere her.

Valevann   

 660m

Vær oppmerksom i området omkring overføring til Gravann.

Gravann  

 660m

Stor gjennomstrømning fra Valevann, Smogevann og Hunnevatn gjør at vannet er svært usikkert/ikke farbart.

Hunnevann/Tverråtjønn  

 650m

Vær oppmerksom i området omkring  inntak, inn- og utløpsoser.

Skreåfeltet  

 720m

Vær oppmerksom i området omkring  inntak, inn- og utløpsoser .

Tjørhomvann  

 500m

Spesielt farlig i nærheten av utløpet fra kraftstasjonen.

Ousdalsvann  

 500m

Stor vanngjennomstrømning ikke farbar is.

Førevann  

 520m

Vær spesielt oppmerksom i område omkring  inntaket.

Roskreppfjorden  

 930m

I  området omkring inntaket ved hoveddammen er det ikke farbar is.

Øyarvann  

 840m

Stor vanngjennomstrømning og varierende is forhold. Ved utløpet fra kraftstasjonen og ved inntaket ute ved dammen er isen ikke farbar.

Ånghellervann  

 770m

Vær oppmerksom på utløpet/kanalen og videre nedover vassdraget.

Kvifjorden/Nesjen magasinet  

 715m

I området omkring utløpet fra Kvivann og i Straumane, ved utløpet fra Guddilsvann, Eivindsvann og ved inntaket til kraftstasjonen som ligger ved hoveddam er isen ikke farbar.

Kvivann  

 715m

Stor vanngjennomstrømning, usikker is.

Homstølvann  

 500m

Stor gjennomstrømning  ikke farbar is.