Isforhold og vannstand

Her finner du informasjon om isforhold og vannstand i våre regulerte magasiner. Varslingene oppdateres løpende ved vesentlige endringer. Du finner også kart og informasjon om det enkelte magasin.