Tonstad

Tonstad kraftverk er Norges største målt i årlig produksjon, og dermed også det sentrale kraftverket i Sira-Kvina kraftselskap.

Med en midlere årsproduksjon på 3 800 GWh produserer det mer enn de seks øvrige kraftverkene til sammen.

De to første aggregatene på 160 MW hver stod ferdige i 1968 og utnyttet vannet fra Kvinavassdraget. Tre år senere ble to nye aggregater startet opp da tunnelsystemet stod klart for å ta imot vann fra Siravassdraget.

I 1988 ble det femte aggregatet satt i drift i ny maskinsal og ny trykksjakt med diameter 4,8 meter. Samlet installert effekt i Tonstad kraftverk er 960 MW.

Turbiner

 
Type Francisturbin
Effekt 4 x 160 MW
1 x 320 MW
Turtall 300 o/min
375 o/min
Slukevne 4 x 42,5m3/s
1 x 80 m3/s
   

Fallhøyde

 
Brutto 450 meter
   

Generatorer

 
Ytelse 4 x 190 MVA
1 x 360 MVA
Spenning 4 x 12 kV
1 x 21,5 kV
   

Transformatorer

 
Ytelse 4 x 190 MVA
Spenning 319 / 12 kV
Ytelse 1 x 360 MVA
Spenning 320 / 21,5 kV