Roskrepp

Med en fallhøyde på 83 meter og et aggregat med en effekt på 50MW, er Roskrepp det minste kraftverket i Sira-Kvina kraftselskap.

Men det er verdifull kraft som produseres øverst i Kvina vassdraget. Maskinen produserer stort sett bare om vinteren når kraftprisen er høy. Når våren kommer, er det normalt tappet så mye vann fra Roskreppfjorden  at det er plass til både snøsmelting og nedbør utover sommeren og høsten. Kraftverket ble bygget i 5. byggetrinn og idriftsatt i 1979. Midlere årsproduksjon er 105 GWh.

Turbin

 
Type Francisturbin
Effekt 1 x 50 MW
Turtall 250 o/min
Slukevne 70 m3/s
   

Fallhøyde

 
Brutto 83 meter
   

Generator

 
 Ytelse 56 MVA 
 Spenning 9,2 kV 
 

Transformator

 
Ytelse

56 MVA 

Spenning 320/9,2 kV