Kvinen

Roskreppfjorden øverst i Kvina er det nest største magasinet i utbyggingen.

Produksjonen i Kvinen kraftverk er tett knyttet opp til det som skjer i Roskrepp kraftverk lenger oppe i vassdraget. I praksis betyr det at Kvinen, på samme måte som Roskrepp, har størstedelen av produksjonen om vinteren. Midlere årsproduksjon er 215 GWh.

                                 

Turbin

 
Type Francisturbin
Effekt 1 x 80 MW
Turtall  250 o/min
Slukevne  77 m3/s
   

Fallhøyde

 
Brutto 116 meter
   

Generator

 
 Ytelse 90 MVA
Spenning 13 kV
   

Transformator

 
Ytelse  90 MVA
Spenning   320/13 kV