Hunnevann

Hunnevann pumpestasjon er Sira-Kvinas eneste rene pumpestasjon. Pumpestasjonen som ble idriftssatt i 1983 overfører vann fra øvre del av Dirdalsvassdraget (Hunnevann) til Gravannsmagasinet.

Vannet som pumpes fra Hunnevann benytter vi gjennom tre kraftstasjoner ned til havet. Disse kraftverkene er Tjørhom, Tonstad og Åna-Sira kraftverk. Pumpestasjonen har automatiske pumper som starter etter nivået på Hunnevann. Under spesielle forhold kan pumpingen overstyres fra kraftselskapets driftsental på Tonstad.

Pumper

 
Type Francisturbin
Effekt 4 x 0,5 MW
Løftehøyde 13 m v.s.
Kapasitet 4 x 3 m3/s