Duge

Duge kraftverk var del 4. byggetrinn og ble satt i drift i 1979.

Duge er det eneste av de syv kraftverkene som har reversible turbiner som kan nyttes til å pumpe vann tilbake i magasinet. Kraftverket utnytter et fall på 240 meter mellom magasinene i Svartevatn og Gravatn. I perioder med lav strømpris og god magasinkapasitet i magasin Svartevatn, pumpes vann gjennom den 1200 meter lange avløpstunnelen tilbake fra Gravatn og opp i Svartevatn. Pumpingen foregår for det meste vår og høst.

Midlere årsproduksjon er 248 GWh.

Turbiner

 
Type

Francisturbiner,
reversible for pumpedrift

Effekt 2 x 100 MW
Turtall 375 o/min
Slukevne turbindrift 2 x 53 m3/s
Slukevne pumpedrift 2 x 42 m3/s
   

Fallhøyde

 
Brutto 215 meter
   

Generatorer

 
Ytelse - nominell 2 x 120 MVA
Ytelse - pumpedrift 2 x 106 MVA
Spenning 13 kV
Startmotor pumpedrift 2 x 5,7 MW
   

Transformatorer

 
Ytelse 2 x 120 MVA
Spenning 320/13 kV