Kraftstasjoner

Sira-Kvina kraftselskap har totalt 7 kraftverk lokalisert i Sirdal og Kvinesdal kommune. I Tillegg har vi en pumpestasjon ved Hunnevann i Sirdal.

Total installert effekt er 1760 MW fordelt over 16 aggregater.