Tjørhomvatn

Tjørhomvatn er Sira-Kvinas magasin med minst kapasitet. Dette magasinet fungerer som et mellommagasin mellom Tjørhom og Tonstad kraftverk.

Vann renner fra Tjørhomvatn over til Ousdalsvatn i en tunnel. Man kjører over Tjørhomvatn på fylkesvei før man kommer til Tjørhom som ligger like ved vatnet.

Magasin

LRV 492 moh
HRV 497,6 moh
Volum [mill m^3] 3
Volum [GWh] 3
Reguleringsgrad 1 %
Produksjonsfaktor         1,050
PF til hav 1,165