Svartevatn

Svartevassdammen som ligger øverst i Sira-vassdraget, var den største dammen i Nord-Europa da den stod ferdig i 1976. Dammen er en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene, og inneholder totalt 4,7 millioner m^3 med masse.

Svartevassmagasinet er Sira-Kvinas største og brukes som flerårsmagasin. Dvs. det tar flere år med normalt tilsig for å fylle opp hele magasinet dersom det er tomt.

Grunnet nye forskrifter kommer dammen mest sannsynlig til å bli rehabilitert i løpet av de kommende årene.

Magasin

LRV 780 moh
HRV 899 moh
Volum [mill m^3] 1398
Volum [GWh] 727
Reguleringsgrad 292 %
Produksjonsfaktor 0,520
PF til hav 2,055