Sirdalsvatn/Lundevatn

Vårt nederste to magasin er Sirdalsvatn og Lundevatn. Lundevatn er inntaksmagasinet til Åna-Sira kraftverk med 3x50 MW.

Magasin

LRV 44 moh*
HRV 48,5 moh*
Volum [mill m^3] 161
Volum [GWh] 19
Reguleringsgrad 17 %
Produksjonsfaktor 0,115
PF til hav 0,115

*LRV og HRV er for Lundevatn