Roskreppfjorden

Roskreppfjorden er vårt høyesteliggende magasin med en HRV (høyeste regulerte vannstand) på 929 moh.

Magasinet demmes opp av 3 dammer som ble bygget i perioden 66-68. Spesielt med denne dammen er at Sira-Kvina ikke var først ut med å demme opp Roskreppfjorden. Det var Kvinesdalbedriften Trælandsfoss som på 1920 tallet bygget en liten dam som demmet opp hele fjorden med ca 2,5 meter.

Magasin

LRV 890 moh
HRV 929 moh
Volum [mill m^3] 684
Volum [GWh] 137
Reguleringsgrad 133 %
Produksjonsfaktor 0,200
PF til hav 2,160