Øyarvatn

Det siste store magasinet som ble bygd er Øyarvatnmagasinet. Øyarvatn ble magasinert etter at Øyarvannsdammen stod ferdig i 1981. 

Øyarvatn er inntaksmagasinet til Kvinen kraftverk på 1x80MW.

Magasin

LRV 820 moh
HRV 837 moh
Volum [mill m^3] 104
Volum [GWh] 30
Reguleringsgrad 46 %
Produksjonsfaktor 0,285
PF til hav 1,960