Ousdalsvatn

Ousdalsvatn er ett av to inntaksmagasin til Tonstad kraftverk. Ousdalsåna er et sidevassdrag til Sira, men pga. god beliggenhet blir dette vannet brukt som ett av Tonstads inntaksmagasin.

Ousdalsvatn demmes opp av en forholdsvis liten dam på kun 0,095 mill m^3 masse. Dammen ble bygd i 69-70 og var dermed en av de første dammene som ble tatt i bruk. Helt siden den gang er det ikke registrert noe overløp fra dette magasinet.

Magasin

LRV 482 moh
HRV 497,6 moh
Volum [mill m^3] 12
Volum [GWh] 13
Reguleringsgrad 4 %
Produksjonsfaktor 1,050
PF til hav 1,165