Nesjen/Kvifjorden

Nesjen er reguleringsmagasin for Solhom kraftverk på 2x100 MW. Nesjen demmes opp av totalt 3 steinfyllingsdammer med en samlet masse på ca 0,74 mill m^3.

Under planlegging av Nesjendammene ble det gjennomført en betydelig kartlegging og registrering av villreinstammen i Setesdal/Vestheiområdet.

Magasin

LRV 677 moh
HRV 715 moh
Volum [mill m^3] 274
Volum [GWh] 140
Reguleringsgrad 48 %
Produksjonsfaktor 0,510
PF til hav 1,675