Homstølvatn

Homstøldammen var den første dammen som ble bygd i Sira-Kvina. Dammen stod ferdig i 1967 som inntaksmagasinet til Tonstad sine to første aggregat, begge på 160 MW.

Homstølmagasinet demmet ned eneste gård som ble stående helt under vatn etter Sira-Kvina utbyggingen. Gården Homstøl ble dermed fraflyttet i tillegg ble Kvinen og Salmeligrenda delvis eller helt under vatn.

Magasin

LRV 471 moh
HRV 497,6 moh
Volum [mill m^3] 55
Volum [GWh] 58
Reguleringsgrad 21 %
Produksjonsfaktor 1,050
PF til hav 1,165