Gravatn/Valevatn

Gravatnsmagasinet, som ofte betegnes som fellesnavnet for dette magasinet, demmes opp av flere større dammer. Disse er hovedsakelig steinfyllingsdammer, men inkluderer også en av selskapets få betongdammer, Dam Kilen.

Gravatn er inntaksmagasinet for Tjørhom kraftverk på 2 x 60 MW. I tillegg er det også inntaksmagasinet for Duge pumpeverk. Duge som har reversible aggregat pumper vann fra Gravatn og opp til Svartevatn når priser og vannstand gjør dette gunstig.

Magasin

LRV 625 moh
HRV 660 moh
Volum [mill m^3] 312+39 *
Volum [GWh] 115+41 *
Reguleringsgrad 39 %
Produksjonsfaktor 0,370
PF til hav 1,535

*Inkludert Gravatn bunnmagasin