Våre hovedmagasiner

Sira-Kvina har en total magasinkapasitet på hele 5,6 TWh som demmes opp av 50 dammer og overføres i ca 100 km tunnel. Med dette har Sira-Kvina en av landes største magasinbeholdninger.

Størst av alle er Svartevannsmagasinet med en magasinkapasitet på hele 1398 millioner m3, eller 727 GWh omgjort i energimengde.

Mer om alle våre stasjoner finner du i menyen til venstre.

Forklaring til faktatabell som finnes på magasinsidene

LRV Laveste Regulerte Vannstand
HRV Høyeste Regulerte Vannstand
Volum [mill m^3] Magasinets volum i vann
Volum [GWh] Magasinets volum målt i energi gjennom underliggende stasjon.
Reguleringsgrad % av normalt årtilsig som trengs for å fylle opp magasinet.
Produksjonsfaktor Produksjonsfaktor (PF) brukes som en enhet for å gjøre om vannet til energi gjennom magasinets underliggende stasjon.
PF til hav Som over, men PF er summen av alle underliggende stasjoner helt ned til havet.