Støtte til lokal kultur og idrett

Sira-Kvina kraftselskap vil bidra til å skape bolyst i lokalmiljøene og bidra til at lokal entusiasme kan spire og gro. Derfor støtter vi lokal kultur og idrett i regionen som på en god måte profilerer selskapet i lokalsamfunnet.

Sponsing,  gaver og støtte

Sira-Kvina kraftselskap mottar jevnlig henvendelser vedrørende økonomisk støtte fra ulike lag, foreninger og organisasjoner. Vi kan dessverre ikke takke ja til alle henvendelsene, men søknadene vi mottar får en grundig vurdering før vi gir et svar tilbake til deg/dere.

Sira-Kvina kraftselskap har satt noen kriterier vi vurderer søknader ut i fra:
 • Politisk og religiøs uavhengighet er hovedregelen men alle søknader vurderes ut fra aktivitetens karakter.
 • Søker må være et arrangement, en aktivitet eller en organisasjon som går inn under kategoriene kultur, idrett, lag eller forening
 • Profilerende effekt for merkevaren Sira-Kvina kraftselskap
 • I tråd med Sira-Kvina kraftselskap sitt formål og verdigrunnlag
 • Styrke Sira-Kvina kraftselskaps omdømme
 • Tilgang til kommunikasjonsflater og kontaktpunkter
 • Engasjement og involvering
 • Vårt engasjement er geografisk tilknyttet vårt reguleringsområde

Vi støtter normalt ikke:
 • Offentlig virksomhet
 • Russen/russebiler
 • Motorsport og annet som ikke underbygger en miljøvennlig profil som stor leverandør av ren og fornybar energi

Søknaden må inneholde følgende:
 • Navn på søker
 • Hva det søkes om
 • Hvorfor Sira-Kvina eventuelt bør støtte søknaden
 • Geografisk tilknytning
 • Navn på kontaktperson med telefonnummer og e-post-adresse

Søknader


Send en henvendelse til
:
Sira-Kvina Kraftselskap
Adresse: PB 38, 4441 TONSTAD
firmapost@sirakvina.no

Kontaktperson: Finn Roy Bakken


Frist for å søke:

Søknadsfristen er satt til to ganger i året. Dette er:

 • 30. april
 • 15. november