Organisasjon

Sira-Kvina kraftselskap, en av de ledende kraftprodusentene i Norge, har sju kraftverk, hvorav Tonstad kraftverk er landets største målt i produksjon. Kraftselskapet dekker vel fem prosent av det elektriske energiforbruket i landet. Det har en viktig rolle i driften av hovedlinjenettet på Sørvestlandet, og anleggene ligger sentralt i forhold til kraftutvekslingen med Europa.

Selskapets mål er høyest mulig verdiskapning med basis i energi- og effektressursene i Sira- og Kvina-vassdragene, og de menneskelige og teknologiske ressursene i selskapet. Verdiskaping sees i et langsiktig perspektiv. Kraftselskapet skal bidra til å dekke eiernes behov for kraft, produsere denne til lavest mulig kostnad over anleggenes levetid og levere den til eierne i henhold til eiernes behov.