Positiv innstilling for Rafoss kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir i brev av 31.03.2017 positiv innstilling til reduksjon av installert effekt i Rafoss kraftverk.

Saken ligger nå hos Olje- og energidirektoratet (OED) for endelig avgjørelse.

Søknad om planendring og saksbehandling ligger på NVE sine nettsider: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7885&type=V-1.