Kort om Sira-Kvina

Et av landets mest imponerende reguleringssystem.

Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989.
Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.

Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune.

Databasert driftssentral, som ble tatt i bruk i 1976, var en av de første i landet. Personell på vakt har hele tiden en oppdatert oversikt over tilstanden i samtlige kraftstasjoner og magasiner.

Selskapet har fire eiere som har rettigheter og forpliktelser i forhold til sine eiendeler. De fire eierne er:

Lyse Produksjon AS   41,1 %
Statkraft Energi AS    32,1 %
Skagerak Kraft AS 14,6 %
Agder Energi Produksjon AS     12,2 %

                                                   

Nøkkeldata

Nøkkeldata

Investeringer løpende kroner 1963-90 er ca.3,5 mrd. kroner

Midlere årsproduksjon ca. 6,3 TWh
Installert effekt 1 760 MW
Magasinkapasitet 5 600 GWh
Kraftstasjoner 7
Antall aggregater 16
Ansatte ca. 100