Besøk Tonstad Kraftverk

Benytt sjansen mens du er i Norges krafthovedstad til å lære om hvordan elektrisitet blir produsert.

Guidet tur i Tonstad Kraftverk
Sira-Kvina kraftselskap inviterer deg med på en guidet tur inn i fjellet, hvor du får sett både film og de imponerende installasjonene som befinner seg der.

  • Periode: 3. juli til og med 31. juli.
  • Dager: mandag og fredag
  • Tid: kl. 1300
  • Varighet: ca 1 time
  • Pris: voksne kr 50 / barn kr 25.

 

Oppmøte og påmelding gjøres på Tonstad turistinformasjon.
Telefon: +47 38 37 91 22

Besøk utenfor guidesesong

Vi kan i spesielle tilfeller være åpne for besøk utenom guidesesongen. Dette vil da gjelde pensjonistklubber, skoler el.l. Vi prioriterer tilrettelegging for besøk
som knyttes opp mot rekruttering.