"Vinn-Vinn" strategi

Sammen med de største vertskommunene, Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn – vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig som kraftproduksjonen sikres og økes.

I 2013 var hovedkonsesjonen for Sira-Kvina utbyggingen 50 år og det kan da bli revisjon av vilkårene. Kommunene har for lengst framsatt krav. I tillegg pågår arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Begge prosessene øver press på selskapets produksjonsgrunnlag i form av ønske om mer vann i regulerte elver. Sira-Kvina engasjerer seg sterkt i begge prosessene og bidrar med fakta- og kunnskapsgrunnlag for å sikre gode og fagmessige beslutninger. Sammen med de største vertskommunene, Sirdal og Kvinesdal, arbeider selskapet med å finne gode «vinn – vinn» løsninger for miljøutfordringene i vassdragene, samtidig som kraftproduksjonen sikres og økes. Ved å hente inn nytt vann fra tilliggende nedbørsfelt og foreta ytterligere reguleringer innenfor eksisterende område, øker både spillerom og fleksibilitet til å finne gode miljøløsninger. Målsettingen er å realisere minst 220 GWh ny lønnsom fornybar energi innen 2020.

Brosjyrer

Planer for ny vannkraftproduksjon og miljøtiltak i Sira-Kvina vassdraget

Kvina-viseren