Miljøoppfølgingsplaner i utbyggingsprosjekter

Sira-Kvina legger lista høyt når det gjelder å få til gode miljøløsninger, og utarbeider egne miljøoppfølgings-program for alle utbyggingsprosjekter.