ISO-sertifisering kvalitet og miljø

Sira-Kvina kraftselskap har integrert ISO-standardene for kvalitet (ISO 9001:2000) og miljø (ISO 14001) i et felles styringssystem, og er sertifisert av DNV.

ISO standardene er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering og fastsettre internasjonale krav til tekniske standarder. ISO-standardene for kvalitetstyrings- og miljøstyringssystemer (ISO 9001 og ISO 14001), er de mest kjente.  De er basert på konseptene kontinuerlig forbedring, (overholdelse av regelverk), og at de er kundeorienterte. Begge standardene er integrert i et felles system i kraftselskapet.

KVALITETSSTYRING - ISO 9001:2000
Et ISO sertifikat viser at Sira-kvina kraftselskap sitt styringssystem er kontrollert og godkjent av eksterne revisorer, i vårt tilfelle er vi sertifisert av DNV(det norske Veritas). Selskapets HMS- og Kvalitetsrådgiver har ansvaret for at HMS- og kvalitetsarbeidet blir en naturlig integrert del av all virksomhet i kraftselskapet.

Standarden ISO 9001:2008 er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet. Den er generell, prosessorientert og brukes til et ledelsessystem for kvalitetsstyring. Kvalitetsarbeidet er et sentralt og gjennomgående virkemiddel for å nå kraftselskapets mål. Kvaliteten i leveransene skal oppleves som god i forhold til kundenes forventninger og være et kjennetegn ved alt som gjøres. Og ved å optimalisere styringssystemet er vi nærmere en visjon om - kraft i hver dråpe.

KVALITETSSTYRING ISO 14001
Sira-Kvina Kraftselskap har implementert miljøstyringssystemet ISO 14001 som bidrar til at vi har kontroll over våre miljøaspekter mulige miljøkonsekvenser og stadig forbedrer vår miljøprestasjon. Det innebærer bl.a  dokumentasjon, kontroll og miljøstyring med forhold som påvirker det ytre miljø. Det blir foretatt interne gjennomganger som en del av den daglige drift og vedlikeholdsarbeid. Alle ansatte gjennomgår kurs i forhold til miljøstyringsprogram?? og det utarbeides tiltakslister og handlingsplaner ved hver seksjon årlig. Ved (alt) større vedlikeholdsarbeid, opprustnings- og/eller utbyggingsprosjekt følger Sira-Kvina opp ytre miljø gjennom egne miljøplaner.

Sira-Kvina var det første kraftselskapet i Norge som gjennomførte sertifisering etter ISO 14001 standarden. Dette er det strengeste miljøstyringssystemet i Norge.