Vi prioriterer helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet har første prioritet, på lik linje med vår kjernevirksomhet.

Kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at HMS er høyt prioriterte oppgaver i selskapet. Vi ivaretar lovfestede krav og jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid for å forbedre våre prosesser, produkter og tjenester. Det er et mål at selskapet gjennom systematikk, dokumentasjon, rutiner og god praksis har et arbeid som etterlever internasjonale standarder.